آخرین خبرها

جدول دوره ها

ردیفنام دورهمدت زمانمکانلینک جزییات و ثبت نام
1دوره کتاب محور اپنسیس زمستان 9630 ساعتتهرانکلیک کنید
1دوره چهار روزه تهران آذر 9530 ساعتتهران-رایان سازهکلیک کنید
2دوره سه روزه بوشهر24 ساعتبوشهرکلیک کنید
3دوره سه روزه تهران تیر 9524 ساعتتهران-موسسه رایان کالجکلیک کنید
4دوره سه روزه اهواز21 ساعتاهوازلینک ثبت نام و جزییات
5دوره سه روزه تبریز 29 دی9421 ساعتتبریز-موسسه بازتابکلیک کنید
6دوره سه روزه کرمانشاه بهمن 9421 ساعتکرمانشاهکلیک کنید
7دوره سه روزه شیراز اسفند 9421 ساعتشیرازکلیک کنید
8دوره فشرده یک روزه یا دو روزه OpenSEES9 ساعتتهران- اصفهانکلیک کنید
9دوره عمومی آموزش OpenSEES21 ساعتتهران-موسسه رایان سازهکلیک کنید
10دوره پروژه محور آموزش OpenSEESمتغیرتهران- اصفهانکلیک کنید
11دوره سه روزه مشهد آذر9421 ساعتمشهد مقدسکلیک کنید
12تور آموزشی شهرستان ها10 ساعتمتغیرکلیک کنید
13دوره پیشرفته OpenSEES7 ساعتتهران-اصفهانکلیک کنید